Quái nhân làng Bát

11:00 06/02/2016

Gọi là "quái nhân" bởi hắn sống khá lập dị và sản phẩm gốm của hắn làm ra cũng rất… lập dị. Hàng làm ra toàn thứ cổ quái chỉ người ưa lập dị thích. Và vì thế, có một thời gốm Tuấn làm ra, "người trần mắt thịt" khó chấp nhận. Nhưng bây giờ Tuấn lại nổi tiếng không chỉ ở làng Bát Tràng, ở Hà Nội mà nhiều người cả ta và Tây đều biết hắn dưới cái tên "Tuấn đồng nát".

Ý kiến bạn đọc