Từ đứa trẻ trâu đến quan lãnh binh Sơn Tây Quách Đình Nhật

08:04 06/11/2020

Từ xa xưa, vùng mường Động (Kim Bôi, Hòa Bình) có 3 dòng họ lớn là Đinh, Quách, Bạch chia nhau ăn lang (cai quản), trong đó dòng họ Đinh Công ở Vĩnh Đồng có uy thế hơn cả.

Ý kiến bạn đọc