Nghệ nhân ưu tú Tô Thanh Sơn:

Vũ trụ thu vào một chén con

09:31 05/09/2015

Tôi chợt dừng chân trước một bài thơ treo trên tường và đọc lên những dòng cảm tác, phải chăng đây là tâm sự sâu lắng từ cõi tâm và đạo làm gốm của Tô Thanh Sơn hơn ba mươi năm qua: “Bộ trà Vương đạo mang hồn núi. Vũ trụ thâu vào một chén con. Nâng chung thấu hiểu trà xanh biếc. Dâng tặng thân mình gửi nước non”. Đúng là người nghệ nhân ưu tú này đã dâng tặng thân mình gửi nước non, qua những màu men hàng trăm năm của làng cổ Bát Tràng.

Ý kiến bạn đọc