Dị nhân đóng giày

09:00 27/07/2015

Trái bom oan nghiệt hất tung lão lên trời, những vết thương chằng chéo xé rách cơ thể, quật ngã ý chí của lão. Lão còn sống nhưng vĩnh viễn mất đi chức năng nghe, nói. Thế giới câm lặng phủ trùm trước mặt, lão đã muốn chết. Người ta bốc lão đi nước ngoài chữa trị, cho lão học nghề, lão lại muốn sống để trả nợ cuộc đời. Hơn 40 năm, lão trở thành người kỹ thuật viên chỉnh hình câm điếc đặc biệt. Bàn tay lão kiến tạo ra hàng nghìn đôi giày cho những bệnh nhân khuyết tật, vực dậy niềm tin cho họ bước đi trên đường đời.

Ý kiến bạn đọc