Nghệ sĩ ghi ta Vũ Đức Hiển:

Âm nhạc khiến con người sống thiện hơn

11:33 03/11/2017

Vũ Đức Hiển tin rằng, những người chơi đàn sẽ không bao giờ làm điều ác, họ sẽ sống thiện lương. Niềm tin đó khiến Hiển đắm đuối với con đường của mình, dù đơn độc, thổi bùng phong trào ghi  ta cổ điển ở Hà Nội.

Ý kiến bạn đọc