Bà Melania - đương kim đệ nhất phu nhân của nước Mỹ

16:30 11/07/2020

Bà Melania hiện tại là Đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên sinh ra ở một quốc gia không phải phương Tây và cũng là Đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên nói tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ.

Ý kiến bạn đọc