Ca sĩ Đức Tuấn:

Tôi làm nghệ thuật quá hồn nhiên

16:07 27/04/2016

Đức Tuấn khá cực đoan, nhưng có lẽ, chính sự cực đoan đó giữ cho Tuấn sự hồn nhiên và vô tư khi làm nghề. Tôi gọi Đức Tuấn là một "nhà tu hành" trong âm nhạc, bởi dường như Tuấn đã bước ra ngoài những tham sân si của đời sống để trọn vẹn, thuần khiết với âm nhạc.

Ý kiến bạn đọc