Đừng ném, dù đó là hoa hồng

09:49 11/04/2013

Từng nghe ai đó nói câu đại ý thế này: Nếu muốn ném cái gì vào một người phụ nữ, bạn đừng ném gì khác ngoài hoa hồng. Nhưng ngay cả là hoa hồng đi nữa, thì tôi vẫn không thích động từ "ném". Phụ nữ họ là hoa hồng rồi. Bạn đừng ném hoa hồng.

Ý kiến bạn đọc