Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1-6

Hàn Ngọc Bích: Nhạc sĩ của trẻ thơ

08:00 01/06/2015

Không yêu trẻ em không bao giờ có thể viết hay về trẻ em. Nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích sinh thời luôn tâm niệm điều đó. Ông là một nhà sư phạm, suốt đời gắn với sự nghiệp giáo dục. Và cũng là một người có nhiều sáng tác hay cho trẻ em, dù ông luôn tự nhận mình là người nghiệp dư trong công việc sáng tác.

Ý kiến bạn đọc