Hương Giang Idol: "Đừng nhắc mãi chuyện giới tính của tôi"

09:32 10/10/2016

"Ngày trước, hễ gặp chuyện là tôi giãy nảy, bức xúc. Nhưng bây giờ tôi bình tĩnh hơn, lặng thầm giải quyết mọi việc và đã biết bình tâm trước mọi “sóng gió”, đó là điều thay đổi dễ nhận thấy nhất trong con người mình" - Hương Giang Idol chia sẻ.

Ý kiến bạn đọc