Jennifer Lopez: Một miếng khi đói bằng một gói khi no

11:03 02/11/2017

Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, song Puerto Rico cũng là một phần máu thịt của Jennifer Lopez, bởi đó là quê hương người mẹ đã sinh ra cô.

Ý kiến bạn đọc