Kaya Scodelario: Không có giới hạn

11:45 26/08/2019

Không theo học tại bất cứ trường đào tạo nghệ thuật nào, cũng chẳng có xuất thân “con ông cháu cha”, nhưng số phận đã chọn Kaya Scodelario cho Hollywood. Không một giới hạn nào có thể trói buộc Scodelario.

Ý kiến bạn đọc