NSND Lan Hương:

Làm nghệ thuật chưa bao giờ dễ dàng

12:37 17/10/2016

NSND Lan Hương - mọi người vẫn quen gọi chị với cái tên gần gụi Hương Bông - nói, làm nghệ thuật chưa bao giờ dễ dàng. Sau 38 năm làm nghề, chị vẫn coi mình chỉ là một diễn viên.

Ý kiến bạn đọc