Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Trường Chinh (9-2-1907 – 9-2-2017) :

Nhà chính trị kiệt xuất, nhà văn hóa lớn

20:12 10/02/2017

Trong suốt 63 năm hoạt động cách mạng, bằng cả Tâm, Đức, Trí, Dũng, ông đã có nhiều đóng góp và cống hiến lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, được đánh giá là "Tổng Bí thư đổi mới". Nhưng, trước khi là một nhà chính trị, ông còn là một nhà văn hóa, một nhà báo, nhà thơ.

Ý kiến bạn đọc