Nhạc sĩ Quốc Bảo: Tôi không mong nổi tiếng hơn

14:46 13/08/2013

Quốc Bảo xưa nay vẫn nổi tiếng là một nhạc sĩ khó gần và khó ưa với số đông. Cách mà Quốc Bảo trả lời phỏng vấn, bày tỏ quan điểm của mình có thể không hợp với số đông nhưng chẳng hề gì, quan trọng là chính Quốc Bảo cảm thấy thích thú và hạnh phúc với những quan niệm về nghề của mình.

Ý kiến bạn đọc