Nhạc sĩ Trần Tiến: Mỗi một giây phút sống phải là hạnh phúc

12:04 21/09/2016

Nhạc sĩ Trần Tiến nói, ông không thích hồi ức về quá khứ, vì đó là dấu hiệu của sự kết thúc. Với ông, mỗi giây phút sống trong cuộc đời phải là giây phút của hạnh phúc, của năng lượng sáng tạo. Và ông vẫn không ngừng viết từng ngày…

Ý kiến bạn đọc