Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: Những nhà sản xuất có nghề đang “ngủ đông”

07:09 17/12/2018

Tôi hỏi nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, điều gì giúp anh đi đường dài trên con đường sáng tạo của mình. Anh nói: "Sáng tạo phải xuyên suốt cả quá trình làm nghề. Để không bế tắc, mỗi giai đoạn tôi chọn một hướng đi mới để làm mới mình".

Ý kiến bạn đọc