Selena Gomez - Francia Raisa: Tình bạn cổ tích

09:24 22/09/2017

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình”, Kinh thánh đã viết như vậy.

Ý kiến bạn đọc