Thương lắm những "nàng vọng phu" sau thảm họa Chanchu

08:13 02/06/2016

"Lấy chồng nghề biển, hồn treo cột buồm", đã 10 năm sau thảm họa Chanchu, đã 10 lần làng biển xã Bình Minh khắp đầu trên, xóm dưới đều cúng giỗ người thân đúng vào ngày 19-20 tháng Tư Âm lịch, nhằm ngày 25, 26-5-2016 này. Nén hương nghi ngút khói hòa quyện nước mắt của những người đàn bà làng biển.

Ý kiến bạn đọc