10 năm sau Lehman Brothers, thế giới có an toàn? - Kỳ 2

09:53 17/10/2018

Theo nhiều chuyên gia, dù một thập kỷ đã trôi qua, nhưng nền tài chính thế giới vẫn còn nhiều điểm yếu. Những điểm yếu đó như những “ngân hàng Lehman mới”, có thể kéo đổ nền kinh tế toàn cầu trong nay mai.

Ý kiến bạn đọc