1001 kiểu xử lý "vấn nạn rác"

10:32 18/05/2017

Nhiều độ thị lớn trên thế giới đang đứng trước "vấn nạn rác" mà chưa tìm được cách giải quyết triệt để.

Ý kiến bạn đọc