2.000 hộ dân "khát nước" trầm trọng vì dự án bị "lãng quên"

12:41 03/01/2019

Đã 8 năm, dự án Hệ thống thủy lợi Nậm Việc vẫn chưa được triển khai khiến hơn 600 ha đất sản xuất và gần 9.000 người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Cuộc sống người dân vẫn đói cơm nhạt muối.

Ý kiến bạn đọc