Đại chiến tiền mặt:

Ai đứng sau chiến tranh ( Kỳ 2)

15:54 02/06/2017

Ý tưởng về một thế giới không tiền mặt đi bước đầu tiên trên con đường hiện thực hóa, khi các doanh nghiệp và chính phủ tài trợ cho Liên minh Tốt hơn tiền mặt (Better than Cash Alliance - BTCA) năm 2012.

Ý kiến bạn đọc