Ai là người biết hết?

09:14 11/12/2016

Mỗi con người đều có lúc sai, thậm chí nhiều lúc sai. Mà nói sai cũng không chuẩn. Chỉ là chưa biết thôi. Vì biết cần đến trải nghiệm. Chưa biết thì là chuyện hết sức bình thường - ai có thể biết tất cả nào. Chúng ta sai, và chẳng có gì đáng ngạc nhiên, xấu hổ cả. Trên con đường đi đến sự hiểu biết, cái sai là không thể tránh khỏi.

Ý kiến bạn đọc