Ám ảnh tích trữ

15:11 11/03/2020

Hẳn bạn đã từng nghe thấy các bác sĩ tâm lý hay nhắc đến một hội chứng ám ảnh tích trữ (Compulsive hoarding). Gọi là hội chứng "đồng nát" cũng không sai. Hiện tượng "tha mồi" về chất trong nhà như núi. Có khoảng hơn 1 triệu người Mỹ bị hội chứng rối loạn tích trữ ảnh hưởng tới đời sống. Hiện tượng này thường rơi vào một số người tâm lý đặc biệt nhưng cũng có trạng huống đặc biệt thành 1 loại "virus" lan toả cộng đồng.

Ý kiến bạn đọc