Aseanapol hợp tác vì cộng đồng an ninh của các nước Asean

15:13 13/08/2017

ASEAN là khu vực phát triển năng động về kinh tế, thương mại, du lịch nhưng luôn phải đối mặt với nhiều thách thức đe dọa của tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm khủng bố gây phương hại đến an ninh của một số nước trong khu vực.

Ý kiến bạn đọc