Bạc đầu còn dại gái

11:06 07/10/2012

Cái dại của đàn ông nhiều khi rất đẹp, vì chịu dại chính là chịu thiệt, chịu thiệt tức biết dâng hiến hy sinh thì tình yêu mới đến; nhưng dại đến mức đem tiền đốt cho gái chỉ trong vài ngày rồi trở thành tay trắng cả cơ nghiệp lẫn tình cảm gia đình thì thật là cự dại, siêu dại, đem thú vui bản năng đổi lấy cả cuộc đời.

Ý kiến bạn đọc