Bàn phím mù lòa

07:55 22/07/2020

Thời công nghệ, một cú Click chuột, một ấn phím Enter là chữ nghĩa đã có thể nằm ngoài kiểm soát của ta. Nó như mũi tên đã rời khỏi dây cung, và biết đâu, nó sẽ làm tổn thương một ai đó nếu được bắn đi bằng sự mù lòa, vô minh của chính chúng ta.

Ý kiến bạn đọc