Băng tuyết, con cá và chiếc cần câu

11:15 06/03/2016

Tôi thiết nghĩ muốn thay đổi được cuộc sống của người dân miền núi thoát khỏi nghèo đói lạc hậu không gì khác phải bằng tri thức. Mà tri thức chính là cái sự học của những đứa trẻ. Cái cần câu chính ở chỗ đó. Nhưng trước hết vẫn phải là con cá. Như những chiếc ủng, đôi giày, tấm áo chống chọi với trận rét vừa xong. Và những bữa cơm có thịt cho trẻ.

Ý kiến bạn đọc