Báo động vệ sinh an toàn thực phẩm hè phố - Trật tự đô thị

16:46 11/08/2017

Vệ sinh an toàn thực phẩm hè phố và trật tự đô thị luôn là vấn đề "nóng".

Ý kiến bạn đọc