Bao giờ mới hết tin nhắn rác?

08:30 16/03/2015

Mặc dù trong những năm qua, Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền Thông (TT&TT) đã ban hành nhiều nghị định, Thông tư, chỉ thị về phòng chống thư rác, tin nhắn rác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tin nhắn rác ngày càng biến tướng tinh vi, đa dạng hơn trước với nhiều nguồn phát tán khác nhau, từ doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân người sử dụng điện thoại cho đến chính các nhà mạng.

Ý kiến bạn đọc