Bao giờ sẽ tháo được những “rào cản” tự chủ đại học?

09:40 25/11/2018

Một trong những “điểm nhấn” của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học vừa được Quốc hội thông qua chính là mở rộng quyền tự chủ cho các trường đại học. Đây có thể coi là hành lang pháp lý quan trọng nhất khi giao quyền tự chủ cho các trường. 

Ý kiến bạn đọc