Bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian trong thời đại 4.0

07:46 11/11/2020

Việc nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian từ lâu đã được Đảng và Nhà nước đầu tư, quan tâm.

Ý kiến bạn đọc