Bảo tồn di sản: Đừng đánh đổi văn hóa lấy phát triển du lịch

15:04 02/08/2018

Hội nghị bảo tồn và phát triển văn hóa vừa diễn ra đề cập đến rất nhiều vấn đề quan trọng trong công tác bảo tồn các di sản.

Ý kiến bạn đọc