Bến Ngự một chiều xanh

08:00 18/12/2015

Có một bến đò trên sông An Cựu, TP Huế, một thời các vua triều Nguyễn thường cho thuyền rồng đậu lại, trong những lần đi tế lễ ở đàn Nam Giao, được gọi là Bến Ngự. Con dốc xuống bờ sông được gọi là dốc Bến Ngự. Sau này cây cầu, hay ngôi chợ bên sông cũng đều gắn cái tên Bến Ngự. Lại nữa, khi nhà yêu nước Phan Bội Châu bị giặc Pháp giam lỏng ở đây, được dân gọi là “Ông già Bến Ngự”...

Ý kiến bạn đọc