Bình yên nơi miền biên viễn

08:00 14/10/2015

Mường Khương - vùng đất biên cương huyền thoại, khuất nẻo xa xôi, đầy kiêu hãnh tự hào vọng vang hàng nghìn năm lịch sử thấm máu anh hùng được hun đúc từ truyền thống đấu tranh cách mạng của các thế hệ cha anh. Tại nơi đây luôn có các chiến sĩ Công an ngày đêm lặng thầm làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, giữ gìn cuộc sống bình yên cho bà con đồng bào các dân tộc. Những khó khăn, vất vả cùng với những hy sinh, chiến công thầm lặng của các anh đã góp phần khắc họa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trước cuộc chiến đấu thầm lặng giữ gìn biên cương của Tổ quốc, mang  bình yên, hạnh phúc cho mỗi người dân nơi miền biên viễn.

Ý kiến bạn đọc