Bỏ sổ hộ khẩu, bỏ điều kiện nhập khẩu vào thành phố lớn:

Quyết làm vì lợi cho dân

14:20 15/08/2020

Theo Tờ trình của Chính phủ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự án Luật Cư trú (sửa đổi) quy định rất nhiều vấn đề mới như: bỏ sổ hộ khẩu giấy, bãi bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó kiến nghị bãi bỏ khoản 3, khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô quy định về điều kiện đăng ký thường trú ở Thủ đô; thêm 4 trường hợp xoá cư trú... Đây là những cải cách, đổi mới rất lớn của Bộ Công an với quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân.

Ý kiến bạn đọc