Bỏ xếp loại trên văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ “vàng thau lẫn lộn”?

19:00 08/10/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành dự thảo “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học”. Theo đó, trên văn bằng sẽ không còn ghi hình thức đào tạo, xếp loại bằng.

Ý kiến bạn đọc