Bóng hồng trên đường luyện diễu binh

14:45 20/04/2015

Trời Nam Bộ những ngày tháng tư nắng như đổ lửa. Trên thao trường trường quân sự, thuộc Quân đoàn 4 - Bộ Quốc phòng đóng tại Bình Dương, những bóng hồng vẫn miệt mài luyện tập diễu binh, mồ hôi rịn trên những khuôn mặt sạm nắng. Nữ chỉ huy, quản lý trẻ trong bộ quân phục rằn ri của lính Cảnh sát Cơ động ướt sũng mồ hôi vẫn hô dứt khoát, giọng hào sảng… Ít ai biết rằng, người nữ chỉ huy ấy đã từng nhiều lần gác lại công việc, gia đình, lên đường làm nhiệm vụ huấn luyện diễu binh hàng tháng trời ròng rã với những bài tập kỷ luật nghiêm ngặt.

Ý kiến bạn đọc