Bước ra từ Rừng Sác

15:23 08/08/2016

Rừng Sác nay đã bình yên, những nhánh sông hiền hòa xuôi ra biển. Mặt trận trở thành di tích lịch sử. Vị chỉ huy ngày nào giờ đã bước qua tuổi "xưa nay hiếm". Những tiếng ho khan khó nhọc của tuổi già luôn cản trở cuộc nói chuyện của ông.

Ý kiến bạn đọc