CPTPP - “sân chơi 10.000 tỷ USD” nhiều cơ hội và lắm thách thức

11:24 21/11/2018

Tham gia CPTPP mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng sẽ có không ít thách thức đòi hỏi phải có sự cải cách và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và sự năng động của từng doanh nghiệp.

Ý kiến bạn đọc