Những "địa chỉ đỏ" lưu giữ giá trị lịch sử - văn hóa CAND

13:11 07/02/2019

Đến nay, trên cả nước đã có 5 Khu di tích lịch sử CAND (đã xếp hạng) được đưa vào khai thác, phát huy giá trị, trong đó có 3 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia như di tích lịch sử "Địa điểm Nha Công an Trung ương 1947 - 1950" tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; di tích lịch sử "Căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam" tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; Di tích quốc gia Hòn Đá Bạc - Trung tâm Chỉ huy Kế hoạch Phản gián CM12 tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau…

Ý kiến bạn đọc