Trí tuệ nhân tạo và những thay đổi chóng mặt của thế giới trong tương lai

10:52 08/02/2019

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo (gọi tắt là AI) là một trong những câu chuyện đặc biệt nhất, quan trọng nhất. AI hiểu nôm na là tư duy của máy móc, ở đó các thiết bị sẽ bắt trước cách tư duy tự nhiên của con người để giải quyết mọi vấn đề. AI đang từng bước đi vào đời sống, hiện thực hóa những mong muốn tưởng như hão huyền của con người thành sự thật, mang đến những đổi thay mạnh mẽ và sâu sắc cho thế giới.

Ý kiến bạn đọc