Những “hướng dẫn viên đặc biệt” trên thành phố ngàn hoa

14:07 29/01/2019

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày đêm không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn được giao, các đồng chí còn kiêm luôn cả công việc của một hướng dẫn viên du lịch...

Ý kiến bạn đọc