Việc một số hộ dân từ chối nhận bò chính sách ở Vân Hồ (Sơn La):

Cả chính quyền và người dân đều kêu "khó"

15:58 27/01/2019

Năm 2018, các hộ nghèo của 8 xã thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La được hỗ trợ 3,9 tỷ đồng tiền bò giống để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo từ nguồn vốn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Ý kiến bạn đọc