Các loại kính siêu thông minh mới nhất trên thế giới

14:47 28/02/2018

Đây là những thiết bị rất hữu hiệu để giúp người khiếm thị, mù lòa có một cuộc sống như người bình thường.

Ý kiến bạn đọc