Các trường đại học có được "giải phóng năng lượng" khi thực hiện tự chủ?

18:43 08/01/2020

Câu chuyện tự chủ đại học lại tiếp tục nóng lên khi ngày 30-12-2019, Thủ tướng đã ký Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Ý kiến bạn đọc