Cách mạng 4.0 trong giáo dục nhiều nước Giáo viên robot lên ngôi nhờ đủ tiện ích lớn

16:18 10/05/2018

Với sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghệ, đặc biệt là trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, mô hình giáo dục truyền thống được dự báo là sẽ bị thay đổi hoàn toàn trong 10 năm tới.

Ý kiến bạn đọc