Cái nhìn của sĩ quan quân báo về “kéo pháo” và “ngày N” ở Chiến dịch Điện Biên Phủ

14:28 10/06/2014

… Ngày 6/12/1953, Hồ Chủ tịch và Bộ Chính trị hạ quyết tâm: tập trung quân chủ lực đánh Điện Biên Phủ, lấy chiến dịch này làm đòn quyết định giành thế chủ động chiến lược, xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Xuân 1953-1954. Đại tướng Võ Nguyên Giáp (anh Văn), Tổng Tư lệnh được cử làm Chỉ huy trưởng, Bí thư Đảng uỷ Mặt trận. Sở Chỉ huy còn có anh Hoàng Văn Thái (Phó Tổng tham mưu trưởng, phụ trách Tham mưu mặt trận), Lê Liêm (Phó Chủ nhiệm TCCT, Chủ nhiệm Chính trị mặt trận), Đặng Kim Giang (Phó chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp, phụ trách Hậu cần).

Ý kiến bạn đọc