Đẩy nhanh chương trình “thay áo mới” cho những dòng kênh đen

08:00 08/03/2018

TP HCM sẽ di dời và giải tỏa hơn 20 ngàn hộ dân trên và ven kênh rạch, tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn, gắn với chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh rạch, tạo bộ mặt mới cho thành phố.

Ý kiến bạn đọc